Rakeback - på godt og ondt

Billede af pengesedler trykkes

Rakeback - på godt og ondt.

Denne artikel handler om, hvordan jeg mener, at rakeback kan virke hæmmende på en pokerspillers udvikling - og hvordan rakeback kan give problemer.

af Crasha

For det første vil jeg gerne slå fast, at rakeback for majoriteten af pokerspillere udelukkende er en god ting.

Der er som sådan ikke noget galt med rakeback i sig selv - tværtimod.

Men hvis man lader sig styre for meget af gode rakeback aftaler og tanken om at optjene så meget i rakeback som muligt - dvs. at spille så lang tid og så mange borde som muligt - så er det en bremseklods for ens personlige pokerudvikling. Og for bundlinjen.

(artiklen fortsættes længere nede...)

Få den bedste rakeback her

(...)

2 pointer vedrørende rakeback

Der kan grundlæggende være 2 problemer med rakeback.

 

 1. 1) Rakeback bør efter min overbevisning ikke være den afgørende faktor, når man vælger et pokersite. I stedet bør niveauet ved bordene være afgørende. 

  - en del-pointe er, at niveauet på rakeback sites oftest vil være højere end på sites, hvor man ikke kan få rakeback.

  Argumentet er ganske simpelt, at urutinerede spillere ikke kender eller går op i rakeback, mens det modsatte er tilfældet for erfarne spillere. Pacific Poker var indtil for ganske nylig et glimrende eksempel herpå.*

  * Vi gør her opmærksom på, at det Crasha henviser til, er at Pacific Poker, da denne artikel blev skrevet åbnede for rakeback, hvor Texaspoker.dk var den eneste danske affiliate, der fik lov at tilbyde rakeback. Men det holdt kun et par måneder, før Pacific Poker atter lukkede for rakeback.

 

 1. 2) Tanken om at skulle rake så meget som muligt ("jeg fik i det mindste raked en del"), kan virke hæmmende på en spillers udvikling i det omfang, at spilleren begynder at:

  - Spille flere borde end han egentlig magter (i forhold til et mål om at tjene mest muligt pr. time)

  - Spille længere tid ad gangen end han egentlig burde (således at faktorer såsom træthed osv. melder sig)

 

For mange borde = mekanisk tilgang til spillet

Når man spiller for mange borde ad gangen, også kaldet multi-tabling, vil man - i bedste fald - få en mekanisk tilgang til spillet, i værste fald er antallet kammet over i en sådan grad, at man spiller dårligere end blot mekanisk. Så har man ikke nok tid til de mange beslutninger, der skal tages på kort tid.

At have en mekanisk tilgang til spillet kan være et udtryk for et bevidst valg, og det behøver for så vidt ikke være et dårligt (EV-) valg.

Et typisk argument er, at spilleren mener at kunne lave mere i timen på 8 NL100 borde end på 2 NL400 borde, når rakeback medregnes. Om denne antagelse er sand vil langt hen ad vejen være individuel. Det er den nogle gange.

Nogle kan "grinde" en masse borde under niveau med et større overskud til følge, end de ville være i stand til på kun få borde nærmere deres grænse for, hvilket niveau de kan slå. Men jeg vil mene, at spillere, der bevidst vælger at afgive edge til fordel for at spille mange borde (med mindre overskud pr. bord), giver afkald på mere end blot edge på det enkelte bord.

De giver afkald på at udvikle sig som pokerspillere!

Jeg har set et par håndfulde spillere gå helt i stå i deres udvikling i deres iver efter at finde en rakeback aftale et par procenter højere end den, de har i forvejen. Dermed forbliver de fuldstændig blinde overfor, at de ikke har rykket sig en meter de sidste par år.

Dette tab kan meget sjældent gøres op i rakeback procenter. Jeg siger ikke, at rakeback-elementet nødvendigvis udgør hele problemet, men jeg mener, det udgør en væsentlig del.

 

Kort uddybning

Er min pointe så, at læserne af denne artikel skal undgå rakeback, når de spiller online poker? Nej, det er det naturligvis ikke. En god rakeback aftale kan snildt betyde en udbetaling på over 100.000 kr. om året for den aktive pokerspiller på mellemhøje satser og derover.

Vi taler altså noget nær en normal løn ved siden af det, man ellers måtte få ud af sit spil.

Er der rakeback at hente på et givet pokersite eller poker netværk, skal man naturligvis gå efter denne. Og selvsagt vælge den bedste der udbydes på markedet.

Min pointe er i stedet, at man skal være i stand til at undlade at spekulere over, hvor meget man nu har raked i indeværende døgn, uge, måned. '

Rakeback pengene "er der" uanset om man tænker over dem eller ej – selv skal man koncentrere sig om sit spil, og kun sit spil. Og så i øvrigt overveje hvorvidt man spiller der, hvor man spiller, pga. en attraktiv rakeback aftale eller fordi, at man rent faktisk tror, at det er her man kan lave flest penge.

 

Og så alligevel...

Nogle spiller for at blive bedre pokerspillere samtidig med at de indhenter penge på rakeback, og det kan man sikre sig ved at følge to simple retningslinjer:


To simple retningslinjer:

 1. 1) Du skal spille på det, jeg vil kalde på et ”stramt rakeback inficeret netværk”, hvor man oftest spiller imod regulars, der ved, hvad det drejer sig om. Det vil spille tilbage på dig, for her vil du i det hele taget spille en ret god gang poker. 
   
 2. 2) Man kan her finde lige præcis det niveau, hvor ens evner matches af modstandernes. Dette vil ske på et lavere limit på et ”rakeback inficeret netværk” end på de netværk, hvor der ikke tilbydes rake eller cashback af nogen art. Disse spiludbydere vil ofte være attraktive guldgruber for spillere, der primært tænker i profit.  


Personlig udvikling og ønsket om finansielt udbytte (gevinst) kan, som antydet, sagtens være 2 sider af samme sag. Det vender jeg tilbage til senere i denne artikel.

 

Indtjening, tilfredsstillelse og udvikling

Udover de rent økonomiske aspekter af pokerspillet vil jeg fremhæve 3 faktorer, som jeg - til trods for at pengene kommer i første række, da jeg jo skal leve af mit pokerspil - mener, at man ikke bør undervurdere, når man spiller.  

 

 1. At blive en bedre spiller
  De fleste af os får en tilfredsstillelse at være gode til de ting, vi beskæftiger os med. Dette gælder selvsagt også, hvis man bliver endnu bedre, og føler man følger en udvikling.

   
 2. Dynamik og reads
  Min generelle påstand er, at jo flere borde man spiller ad gangen, desto mindre udspringer den enkelte beslutning af reads af den enkelte modspiller.

  Ligeledes har man mindre forståelse for dynamikken ved bordet. Man kan f.eks. hurtigt overse, at en spiller re-raiser dit raise preflop, fordi man selv har raiset de seneste 2-3 hænder og udelukkende gør det i irritation eller for at spille tilbage på én osv.

  Disse pointer er ikke banebrydende, men ikke desto meget vigtige. Spørgsmålene er: I hvor høj grad giver man afkald på de, vil jeg kalde dem, ”interessante” dimensioner i spillet til fordel for at nå at spille flere hænder på kortere tid? Og hvad får man ud af at vælge det ene frem for det andet?

   
 3. Personlig tilfredsstillelse
  Den følelse, det giver at forlade et bord eller en session, hvor man har haft et, 2 eller 3 borde under fuld kontrol og har lavet flere gode plays på baggrund af reads, dynamik og timing er ubeskrivelig.

 

Min historie

Efter en periode, hvor jeg i alt for høj grad havde ladet mig styre af tanken om at skulle rake så meget som muligt (hvem kan ikke lide "sikre" penge, der går ind hver d. 1 i måneden), har jeg genoplevet den følelse, som jeg nærmest havde, hver gang jeg forlod bordet, dengang jeg begyndte at lave et stabilt overskud. Dengang spillede jeg kun et enkelt bord - men hold kæft hvor var min indtjening på det (NL200) bord dog imponerende høj!

Jeg ville aldrig ønske at gå tilbage til at spille ét bord ad gangen, og efterhånden som man får mere rutine, vil antallet af borde, man er i stand til at have under fuld kontrol, også øges. Og tak for det.

Men på baggrund af erindringen om de tiders imponerende resultater, besluttede jeg at starte på ny og begyndte med et cash bord og en eller 2 turneringer kørende i baggrunden, da disse behøver ikke så meget opmærksomhed før senere stadier.

Siden blev det 2 cash borde, og det er den model, jeg kører pt. 

 

Mit råd

Vi er alle forskellige, men jeg er ret overbevist om at alle, især dem der er gået lidt i stå, vil kunne få noget rent økonomisk ud af dels at revurdere valget af poker om, dels at revurdere antallet af borde, man spiller ad gangen.

Opnår du tilfredsstillelse på alle de 3 ovennævnte niveauer, når du spiller, eller savner du nogle af dem?

Jeg mener bestemt, det er værd at kigge på de steder, hvor det ikke er muligt at få rakeback og så i stedet se på, hvad det er for nogle spillere, der sidder ved bordene. 

Hvis niveauet på et pokersite / netværk er ekstremt lavt, siger det sig selv, at der er mange penge at hente her. Rigtig mange.

Og nu går vurderingen så på, hvor man kan tjene mest - for det er jo det, som det, for langt de fleste af os, handler om i sidste ende, når vi spiller poker.

Med denne bemærkning vil artiklen vende sig mod den 1. pointe (se øverst i 1. del) om, at det er værd at tænke over sammenhængen mellem spiludbyderens rakeback procent sammenholdt med spillernes niveau det pågældende sted.

For at anskueliggøre mine pointer har jeg valgt at give nogle eksempler på spiludbydere. Navne og de præcise procenttal (artiklen er fra 2008) er måske forældede om et års tid, men pointerne er gode nok, selv om det ydre skifter.  

 

Iagttagelser

I online poker er der eksempler på, at enkelte netværk nærmest har skudt sig selv i sænk i takt med, at de har skruet rakeback satsen op.

Først så vi det ske for Prima Poker netværket, hvor jeg hørte om aftaler på helt op til 70%, hvilket er jo grotesk.

Det er godt for spillerne - måske. Dog mener jeg, at det kun er hensigtsmæssigt i første omgang, da der lige pludselig er blevet tiltrukket en masse gode spillere, der har været i stand til at få den samme eller lignende aftaler på netværket.

Det betyder, at niveauet stiger kraftigt på kort tid. Fiskene bliver bogstaveligt talt blæst ud, og snart sidder de gode spillere og bytter chips i en uendelighed.

Prima Poker fik identificeret problemet i tide, og fik lukket ned for den ukontrollerede omgang med rakeback aftaler og satte et loft på 30%, som alle rum på netværket skulle følge.

Prima-problemet så vi senere på Cryptologic (der nu er lukket helt ned, red.), der på et par år gik fra at være et suverænt netværk fyldt til randen med fisk til at være et tørt grinder-sted, hvor folk netop sad og byttede chips, mens de trak den  tårnhøje rakeback sats.

Jeg kan forstå disse spilleres tankegang, men jeg gad ikke spilde min tid sådan et sted – både hvad angår indtjening og udvikling.

Mange spiller på et stort antal borde for at skabe så stor rakebackudbetaling som overhovedet muligt. De har accepteret, at de kun slår niveauet marginalt eller slet ikke.

Trafikken på Crypto dalede katastrofalt efter noget tid, og de ændrede igen deres rakeback sats i nedadgående retning. 

 

Forudsigelser

Jeg er bange for, at noget lignende er ved at ske for Boss Media, der stadig er et særdeles attraktivt poker netværk (InterPoker, Fortune Poker, Mermaid Poker osv.) med masser af fisk.

Rakeback’en er ikke himmelhøj, men i det seneste års tid er skandinaviske spillere valfartet til netværket for at nyde godt af de bløde spil samt den udmærkede rakeback.

B2B (Entraction, red) har jeg ikke helt fingerspitz gefühl med, men dette netværk kunne også være i farezonen.

Jeg har dog selv spillet der en del for et lille års tid siden, og her nød jeg godt af den meget forudsigelige og stramme spillestil. At spille i stramme spil er jo i bund og grund blot et spørgsmål om at omstille sin egen stil. Jeg synes dette er en fin stiløvelse, men vil dog altid vælge uøvede spillere frem for forudsigelige TAGs i lange baner.

 

Konklusion – og et par fif på vejen

Afslutningsvis vil jeg forfølge pointen om, at det er værd at tjekke nogle af de netværk, der ikke udbyder rakeback.

Et sted som Pacific Poker lever ikke op til mange etablerede spilleres krav til kvalitet og muligheder i softwaren, såsom at man ikke kan spille flere borde end 4 samtidigt, hvilket måske kan være med til at holde niveauet nede. Derudover er softwaren i manges øjne rædselsfuld.

Dog er Pacific Poker, efter min overbevisning, et godt bud på et sted, hvor man kan forøge sin indkomst.

For ganske nylig kom der så Loyality Bonus (rakeback) ved Pacific Poker (Texaspoker.dk var den eneste danske affiliate der fik æren af at kunne tilbyde dette tilbud, men det holdt desværre kun et par måneder, da Pacific Poker tilsyneladende fik kolde fødder, red.), hvilket helt sikkert vil have konsekvenser for niveauet på dette site indenfor det næste halve års tid.

Dette, pointerne i kritikken af softwaren, gør sig også gældende på Boss Media, der virkelig har tarvelig software.

Bordene kan ikke formindskes, tempoet i afviklingen af spillet er ulidelig langsomt, softwaren er ubeskrivelig grim - hvilket alt sammen efterlader dette netværk med et vist potentiale for at holde det lave niveau.

Desværre har Boss Media netop opgraderet deres software, hvilket blandt andet har betydet, at knapperne ”halv pot”, ”3/4 pot” og ”hel pot” er blevet integreret. Dette er en katastrofe, da de dårlige spillere nu oftere vil vælge at bette et beløb, der rent faktisk giver mening.

Jeg mener altså, at det som erfaren spiller giver god mening at se efter de pokersites, der ikke udbyder rakeback - og måske er der endda en tendens til, at det er de pokersites med den dårligste software, der tiltrækker flest fisk (eller skræmmer hajerne).

For at runde af - og binde artiklen sammen - vil jeg blot gentage, hvad jeg allerede har nævnt: 

- Overvej om du spiller for mange borde - og hvorfor du gør det)  

- Er du besat af tanken om at skulle rake så meget som muligt – og er dette hensigtsmæssigt for lige netop dig? 

- Er det længe siden du har forladt en session og tænkt ”wow, hvor ownede jeg de spillere”? I så fald hvorfor?

God fornøjelse!  

Crasha, 2008